مهاجرت معکوس از پایتخت کلید خورد علت؛ گرانی مسکن، ترافیک، آلودگی هوا، زلزله و ... جزئیات

نتایج سرشماری‌های جدید حاکی از این است که شاهد شکل گیری الگوی دیگری از مهاجرت، به خصوص از تهران به سمت سایر شهرها تحت عنوان «مهاجرت معکوس» هستیم.

ادامه مطلب

view:29 منبع: آفتاب - 10 ماه پیش