من یک نابینا هستم

نابینایان را نباید متفاوت‌تر از دیگران نشان داد و با دیدِ ترحم از بدنه‌ی جامعه جدا کرد، آن‌ها نیز عاشق می‌شوند، دل دارند، دوست دارند دیده شوند و در اجتماع نقش ایفا کنند.

ادامه مطلب

view:125 منبع: دانا - 2 سال پیش