منیژه حکمت: فیلمنامه "جاده قدیم" آشفته نیست

این کارگردان تغییرات در فیلم نامه را ناچیز دانست و نقد برخی اهالی رسانه را به آشفتگی فیلمنامه آن را نادرست عنوان کرد.

ادامه مطلب

view:49 منبع: تسنیم - 4 ماه پیش