منطق سعی دارد قواعد درست اندیشی را به ما نشان دهد

سید محمد حسینی نژاد می‌گوید: بسیاری از چالش‌های علمی و مشکلاتی که در زندگی روزمره داریم ناشی از خطاهای ذهنی ماست. منطق سعی دارد قواعد درست اندیشی را به ما نشان دهد.

ادامه مطلب

view:18 منبع: ویستا - 3 ماه پیش