منطقه کویر مرکزی ایران مانند نگین‌های نورانی در کشور می‌درخشد

سردار دقیقی گفت: منطقه کویر مرکزی ایران مانند نگین‌های نورانی در کشور می‌درخشد.

ادامه مطلب

view:15 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش