منطقه‌ای که هر سال 6 متر برف می‌بارد!

منطقه گردشگری "Stekenjokk" در سوئد هر ساله بین 4 تا 6 متر بارش برف را ثبت می‌کند.

ادامه مطلب

view:53 منبع: پارس - 9 ماه پیش