منصوریان گزینه هدایت سپاهان شد؟

درحالی که بحث سرمربیگری منصوریان در سپاهان مطرح شده اما این موضوع مورد تایید هیئت مدیره این باشگاه نیست.

ادامه مطلب

view:37 منبع: افکار - 4 ماه پیش