منصوریان: اعتراض بختیار یک مشکل خانوادگی است

علی منصوریان درباره رفتار بختیار رحمانی پس از تعویض گفت: این مسئله یک مشکل درون تیمی بود.

ادامه مطلب

view:79 منبع: پارسینه - 9 ماه پیش