منصوریان: اعتراض بختیار یک مشکل خانوادگی است

علی منصوریان درباره رفتار بختیار رحمانی پس از تعویض گفت: این مسئله یک مشکل درون تیمی بود.

ادامه مطلب

view:65 منبع: پارسینه - 7 ماه پیش