منشور حقوق شهروندی تبلیغات انتخاباتی و کار خلاف قانون است قانون اساسی نمی گوید فتنه انگیزان آزاد باشند تا هر چه بخواهند به اسم آزادی بگویند آقای هاشمی مخالف اعلام برکناری برخی توسط امام بود

این انقلاب به قیمتی گران به ما رسیده است، خون های پاک و مقدس شهدای عزیز تقدیم گردیده و امروز نیز در دفاع از حرم، جوانان ما جانشان را کف دست گرفته و از نظام دفاع و حمایت می کنند، پس ما نیز باید به وظیفه خودمان درست عمل کنیم.

ادامه مطلب

view:81 منبع: انتخاب - 1 سال پیش