منتقدین قرارداد توتال اطلاعات کافی ندارند

از قرارداد توتال نیز حمایت کامل می کنم و حتی از دولت انتقاد دارم که چرا تا کنون 100 قرارداد مثل توتال بسته نشده است و کسانی که علیه قرارداد توتال موضع می گیرند باید بگویم اطلاعات کافی ندارند

ادامه مطلب

view:64 منبع: خبر انلاین - 10 ماه پیش