منافع و اهداف قزاقستان از همکاری با افغانستان

در سال 2014 میلادی در سازمان ملل قانون «کمک رسمی برای توسعه» به تصویب رسید که در آن دولت قزاقستان به طور رسمی متعهد شد به کشورهایی که با آنها همکاری می‌کند و نیازمند هستند، کمک کند.

ادامه مطلب

view:56 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش