مناسب‌ترین رنگ‌ها در دکوراسیون خانه

نوع نورپردازی اتاق‌ها و میزان نوردهی، می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در ظاهر اتاق‌هایتان داشته باشد. هر کدام از منابع نوری که در دکوراسیون فضا‌های داخلی به کار گرفته می‌شود، می‌تواند بر میزان تیرگی و روشنایی رنگ‌ها و حتی میزان گرمی و سردی آن‌ها تاثیر بگذارد.

ادامه مطلب

view:24 منبع: فردا - 4 ماه پیش