ممکن است با تغییر تیم اقتصادی دولت گشایشی ایجاد شود سکوت شورای عالی‌سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به معنای انفعال نیست

وزیر کشور دولت اصلاحات گفت: سکوت شورای عالی‌سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به معنای انفعال آن شورا نیست.

ادامه مطلب

view:1 منبع: ایلنا - 1 هفته پیش