ملت ایران هرگز تسلیم تحریم ها و هوچیگری های آمریکا نمی شود

الیاس حضرتی در گفتگو با قم فردا:نماینده فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: ملت ایران هرگز تسلیم فشارها و تحریم ها و هوچی گری های آمریکا نمی شود و ثابت قدم از منافع و ارزش های خود دفاع می کند.

ادامه مطلب

view:126 منبع: قم فردا - 1 سال پیش