مقتدا صدر در راه عربستان

ریاض در ادامه تلاش هایش برای عادی سازی روابط با عراق و جذب جریان ها و رهبران سیاسی به صف سیاست های منطقه ای خود، مقتدا صدر رهبر جریان صدر را به عربستان دعوت و وی نیز در پاسخ به این دعوت امروز یکشنبه بغداد را به مقصد ریاض ترک کرد.

ادامه مطلب

view:76 منبع: آفتاب - 1 سال پیش