مقام عربستانی: تصمیم تحریم قطر دردناک اما لازم بود!

تصمیم تحریم قطر تصمیم دردناکی بود چراکه به مردم ما در آنجا آسیب می‌زند، اما برای حفظ امنیت و ثبات منطقه و جهان لازم بود. ما زندگی عادی خود را می‌کنیم و از تلویزیون خود برای این اهداف خود در این زمینه استفاده نکرده و در محافل مختلف گریه نمی‌کنیم. مشکل قطر بسیار بسیار کوچک است.

ادامه مطلب

view:33 منبع: عصر ایران - 10 ماه پیش