مقام دوم جهانی برای ایران در میزان سرشماری اینترنتی

محمود واعظی با حضور در برنامه نگاه به بیان گزارش درباره سرشماری اینترنتی و شبکه ملی اطلاعات پرداخت.

ادامه مطلب

view:137 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش