مقابله با تهاجم رسانه‌ای دشمن، ماموریت سپاه است

سخنگوی سپاه گفت: مقابله با تهاجم رسانه‌ای دشمن ماموریت قرارگاه جنگ نرم سپاه است و تسلط سردار آبرومند بر موضوعات جنگ نرم منجر به انتصاب وی به عنوان جانشین سپاه در قرارگاه جنگ نرم شد.

ادامه مطلب

view:33 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش