مقابله با تهاجم رسانه‌ای؛ مأموریت قرارگاه جنگ نرم سپاه

سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه مقابله با تهاجم رسانه‌ای را مأموریت قرارگاه جنگ نرم سپاه دانست.

ادامه مطلب

view:30 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش