مقابله با بازار سیاه فروش بلیت آغاز شود

عضو کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر اینکه شرایط فعلی جامعه توان رشد قیمت ها در حوزه بلیت حمل و نقل عمومی حتی در ایام خاص را نیز ندارد، گفت: مقابله با بازار سیاه فروش بلیت از هم اکنون باید آغاز شود.

ادامه مطلب

view:36 منبع: تابناک - 8 ماه پیش