معرفی کمیته فنی مسابقات کشتی پهلوانی نوجوانان و جوانان

اعضای کمیته فنی رقابت های کشتی پهلوانی و زورخانه ای نوجوانان و جوانان کشور معرفی شدند.

ادامه مطلب

view:40 منبع: باشگاه خبرنگاران - 7 ماه پیش