معرفی مددجویان به شهرداری تهران برای بهره مندی از حمایت های مدیریت شهری

شهردارآنلاین: رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) بر همکاری این سازمان با شهرداری تهران و نیروی انتظامی در بحث کاهش نابسامانی های اجتماعی تاکید کرد و گفت: در راستای همین همکاری تمامی مددجویانی که از سوی سازمان های مرتبط معرفی می شوند را تحت پوشش قرار می دهیم.

ادامه مطلب

view:137 منبع: شهردار انلاین - 1 سال پیش