معرفی قاضی تعزیرات حکومتی شهرستان بافق

عبدی جبیره به عنوان قاضی تعزیرات حکومتی شهرستان بافق معرفی و منصوب شد.

ادامه مطلب

view:59 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش