معرفی قاضی تعزیرات حکومتی شهرستان بافق

عبدی جبیره به عنوان قاضی تعزیرات حکومتی شهرستان بافق معرفی و منصوب شد.

ادامه مطلب

view:33 منبع: باشگاه خبرنگاران - 7 ماه پیش