معرفی فرنگی‌کاران ایران برای جهانی پاریس

تیم جهانی فرانسه: 59 کیلوگرم: مهرداد مردانی، 66 کیلوگرم: محمد الیاسی، 71 کیلوگرم: محمدعلی گرایی، 75 کیلوگرم: سعید عبدولی، 80 کیلوگرم: یوسف قادریان، 85 کیلوگرم: حسین نوری، 98 کیلوگرم: سیدمصطفی صالحی‌زاده، 130 کیلوگرم: شهاب قوره جیلی تیم بازی‌های داخل سالن آسیا 59 کیلوگرم: محسن حاجی‌پور، 66 کیلوگرم: امین سوری، 71 کیلوگرم: فرشاد بلفکه، 75 کیلوگرم: پژمان پشتام، 80 کیلوگرم: مهدی ابراهیمی، 85 کیلوگرم: سامان عزیزی، 98 کیلوگرم: سیدامیرحسین حسینی، 130 کیلوگرم: بهنام مهدی‌زاده رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان 2017 از 30 مرداد تا 4 شهریورماه در سالن آکور هتل شهر پاریس پایتخت کشور فرانسه برگزار می‌شود.

ادامه مطلب

view:82 منبع: تماشاگر - 1 سال پیش