معرفی رئیس جدید ابفای بافق

در آیینی احمد کارگران به عنوان رئیس جدید آب و فاضلاب شهرستان بافق منصوب شد.

ادامه مطلب

view:3 منبع: واحد مرکزی خبر - 2 هفته پیش