معرفی دبیران تایپوگرافی، گرافیک متحرک و کتیبه جشنواره مقاومت

دبیرکل پنجمین جشنواره هنر مقاومت دبیران بخش های «تایپوگرافی»، «گرافیک متحرک» و «پرچم و کتیبه» این جشنواره را منصوب کرد.

ادامه مطلب

view:16 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش