معرفی داوران بخش كهن ششمین جشنواره شعر انقلاب

محمدكاظم كاظمی، محمود حبیبی كسبی و محمدعلی بهمنی داوری آثار بخش كهن ششمین جشنواره شعر انقلاب را بر عهده دارند.

ادامه مطلب

view:76 منبع: تیتر 1 - 11 ماه پیش