معرفی تیم‌های برتر رقابت‌های کشتی قهرمانی قرارگاه منطقه‌ای غرب نزاجا

رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی قرارگاه منطقه‌ای غرب نزاجا با معرفی تیم‌های برتر در سرپل ذهاب پایان یافت.

ادامه مطلب

view:12 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش