معرفی تهامی به عنوان سرمربی امید صنعت نفت آبادان

ابراهیم تهامی به عنوان سرمربی امید صنعت نفت آبادان معرفی شد.

ادامه مطلب

view:22 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش