معرفی تعدادی از بی‌گناهان عرصه قتل و تجاوز و دزدی و ...!

فرض بفرمایید قتلی، سرقتی، جنایتی، تجاوزی چیزی اتفاق می‌افتد، با تلاش رسانه‌های اینور و آنور آب –گرچه خیلی فرقی هم نمی‌کنند- یک دوجین علت برایش پیدا می‌شود (مثلا برنامه موشکی سپاه یا خطبه‌های امام جمعه مشهد!) حتی مورد داشته‌ایم که خود قاتل یا متجاوز گفته: «آقا دمتون گرم، ولی خود ما هم یه نوکی زدیم به پرونده‌ها!»

ادامه مطلب

view:47 منبع: 598 - 9 ماه پیش