معرفي ربات پيوست؛ پيوست فايل به متن هاي تلگرام

خبرگزاري آريا - يکي از کارهايي که به کمک تلگرام نمي توان انجام داد، پيوست فايل به متن است. ...

ادامه مطلب

view:6 منبع: آریا - 2 هفته پیش