معرفي ربات پيوست؛ پيوست فايل به متن هاي تلگرام

خبرگزاري آريا - يکي از کارهايي که به کمک تلگرام نمي توان انجام داد، پيوست فايل به متن است. ...

ادامه مطلب

view:62 منبع: آریا - 8 ماه پیش