معدوم سازی ۳۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز فاسد در گرگان

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان گرگان از معدوم سازی ۳۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز فاسد در گرگان خبر داد.

ادامه مطلب

view:23 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش