معدوم سازی ۳۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز فاسد در گرگان

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان گرگان از معدوم سازی ۳۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز فاسد در گرگان خبر داد.

ادامه مطلب

view:12 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش