معجزه زنده ماندن نوزاد تایلندی

یک نوزاد هفت روزه تایلندی که با 14 ضربه چاقو مجروح و سپس زنده به گور شده بود، به طرز معجزه‌آسایی زنده ماند.

ادامه مطلب

view:174 منبع: ویستا - 1 سال پیش