معجزه زنده ماندن نوزاد تایلندی

یک نوزاد هفت روزه تایلندی که با 14 ضربه چاقو مجروح و سپس زنده به گور شده بود، به طرز معجزه‌آسایی زنده ماند.

ادامه مطلب

view:199 منبع: ویستا - 2 سال پیش