معاون پارلمانی رئیس جمهور : خروج از رکود و مهار تورم 45 درصدی مهمترین دستاوردهای دولت طی سه سال گذشته

معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز در نشست شورای اداری استان گفت: در حال حاضر رشد اقتصادی کشور به رقم 7 و چهار دهم درصدی رسیده است

ادامه مطلب

view:102 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 سال پیش