معاون وزیر ورزش: جامعه ورزش نیازمند فرهنگ پهلوانی است

شهرری - ایرنا - سرپرست معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان گفت: جامعه ورزش اکنون بیش از هر زمانی نیازمند فرهنگ پهلوانی است که به آن عمل شود.

ادامه مطلب

view:20 منبع: ایرنا - 3 ماه پیش