معاون وزير صنعت: وحدت، نياز اساسي براي مقابله با تحريم هاست

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: رييس جمهوري آمريکا نمي تواند اهداف شوم خود را در ايران پياده کند، مگر آنکه شرايط آن در کشور فراهم باشد و پيش زمينه مبارزه با آن، وحدت جامعه است.

ادامه مطلب

view:2 منبع: آریا - 1 هفته پیش