معاون روحانی با پوشش بدون چادر در اروپا عکس

لعیا جنیدی از معاونان حسن روحانی در دولت است که روزهای اول تفاوت حضور او در دولت و بیرون از دولت جنجال زیادی آفرید.

ادامه مطلب

view:9 منبع: فردا - 2 ماه پیش