معاون روحانی با پوشش بدون چادر در اروپا عکس

لعیا جنیدی از معاونان حسن روحانی در دولت است که روزهای اول تفاوت حضور او در دولت و بیرون از دولت جنجال زیادی آفرید.

ادامه مطلب

view:15 منبع: فردا - 4 ماه پیش