معاون رئیس جمهوری: اولویت دولت یازدهم حفظ سرمایه های ملی است

همدان- ایرنا- معاون رئیس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: اولویت دولت یازدهم بر این است، طرح هایی که سرمایه ملی برای آن هزینه شده است، نباید رها بلکه این سرمایه ها باید تعیین تکلیف و حفظ شود.

ادامه مطلب

view:101 منبع: ایرنا - 1 سال پیش