معارفه مسئول جديد گنجينه ايثار و شهادت اردکان

درمراسمی محمدرضا دهستاني به‌عنوان مسئول جديد گنجينه ايثار و شهادت اردکان معرفی شد.

ادامه مطلب

view:1 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 هفته پیش