معارفه مسئول جديد گنجينه ايثار و شهادت اردکان

درمراسمی محمدرضا دهستاني به‌عنوان مسئول جديد گنجينه ايثار و شهادت اردکان معرفی شد.

ادامه مطلب

view:11 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش