معارفه مسئول جديد گنجينه ايثار و شهادت اردکان

درمراسمی محمدرضا دهستاني به‌عنوان مسئول جديد گنجينه ايثار و شهادت اردکان معرفی شد.

ادامه مطلب

view:9 منبع: واحد مرکزی خبر - 2 ماه پیش