مظنون فراری مامور پلیس را سه کیلومتر روی زمین کشاند فیلم

راننده‌ای که از دستور پلیس سرپیچی کرد و قصد فرار داشت، سه کیلومتر مامور پلیس را روی زمین کشاند.

ادامه مطلب

view:15 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش