مظنه خودرو رنو دربازار و کارخانه

برای خرید رنو کپچر ۲۰۱۷ به سرمایه ۱۱۵ میلیون تومانی نیاز است و این خودرو در کارخانه ۱۰۹ میلیون و ۹۸۱ هزار تومان قیمت دارد.

ادامه مطلب

view:76 منبع: آفتاب - 1 سال پیش