مظفر بقایی در زمان مجلس خبرگان به هیچ وجه با آیت‌ کار نداشت فهمیدن حقایق قبل از وقتش خطرناک است! شهید آیت‌ را از حزب زحمتکشان اخراج کردند

موقعی که حضرت امام را بازداشت کردند، به بیابان می‌رفتم و نماز می‌خواندم و گریه می‌کردم که خدایا! ایشان آزاد شود یا مثلا این شعر را می‌خواندم که: «ای ایزد بی‌نیاز آخر مپسند/ دیوان همه آزاد و سلیمان دربند».

ادامه مطلب

view:44 منبع: فارس - 1 سال پیش