مطالبات گندم کاران آذربایجان غربی فیلم

کشاورزان آذربایجان غربی نسبت به نرخ خرید تضمینی گندم گلایه دارند.

ادامه مطلب

view:27 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش