مطالبات گندم کاران آذربایجان غربی فیلم

کشاورزان آذربایجان غربی نسبت به نرخ خرید تضمینی گندم گلایه دارند.

ادامه مطلب

view:15 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش