مطالبات انباشته شده زیادی در خانه تئاتر وجود دارد

شهرام گیل‌آبادی، مدیر عامل جدید خانه تئاتر گفت: مطالبات انباشته شده زیادی در خانه تئاتر وجود دارد که به نظرم اولویت اصلی مان پاسخگویی به آنها خواهد بود.

ادامه مطلب

view:25 منبع: فارس - 4 ماه پیش