مصوبه اخیر آمریکا اقدامی دشمنانه و خصمانه در زمین ترامپ بازی نخواهیم کرد موشک‌هایمان را به هیچ وجه از دست نخواهیم داد

عراقچی: رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا را اقدامی دشمنانه و خصومت آمیز خواند و گفت: در مقابل دشمنی آنها حتما واکنش هوشمندانه و حساب شده نشان خواهیم داد و حتما در زمین ترامپ بازی نخواهیم کرد.

ادامه مطلب

view:68 منبع: قم فردا - 9 ماه پیش