مصطفوی:در ترکیب استقلال آماده ترین ها به میدان می روند

مربی استقلال گفت:سعی کردیم دیروز آماده ترین ها را در ترکیب اصلی تیم مان بگذاریم. 

ادامه مطلب

view:137 منبع: کاپ - 1 سال پیش