مصرف منابع سازمان مدیریت بحران برای تامین اعتبارات احداث مسکن مهر ممنوع اعلام شد

دیوان عدالت اداری مصوبه اختصاص بخشی از منابع سازمان مدیریت بحران کشور را در خارج از محل تعیین شده مغایر قانون تشخیص داد.

ادامه مطلب

view:32 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش