مصدومیت 50 دانش آموز آمریکایی در تصادف 5 اتوبوس مدرسه

افراد اعزامی برای امدادرسانی گفتند که 17 نفر به بیمارستان های منطقه منتقل شده اند، این در حالی است که 35 نفر دیگر نیز مصدوم هستند، اما آسیب اندکی دیده اند.

ادامه مطلب

view:20 منبع: تیتر 1 - 3 ماه پیش