مصادره بیش از ۱۲ هزار متر مربع از زمین های شهرستان فردیس به نام شهرداری کرج خیانت در حق مردم فردیس استانداری سکوت نکند

شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به مستقل شدن شهرداری شهرستان فردیس (مناطق ۳و ۱۰) تا با فروش املاک و دارایی این شهرستان آن را تبدیل به یک سرزمین سوخته نماید.

ادامه مطلب

view:90 منبع: تیتر 1 - 1 سال پیش