مشکل اشتغال بهمئی در جذب کار آفرین است شهرستان بهمئی کار آفرین خیر می خواهد

امام جمعه شهر لیکک در نشست با چندنفر از اعضای مرکزی موسسه خیریه آبشار عاطفه ها مشکل اشتغال بهمئی را عدم ترغیب سرمایه گذار و حاکمیت تفکر پشت میز نشینی عنوان کرد.

ادامه مطلب

view:81 منبع: دانا - 1 سال پیش